Toto je první ze tří modulů kompletně přepracovaného kurzu koučinku. Kurz je odlehčen od grafických prvků, tak, aby se rychleji načítal. Všechny části kurzu i pdf soubory jsou nyní upraveny tak, aby se dobře zobrazovaly na mobilních zařízeních.

Obsah Modulu 1

1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení

2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie, kognitivní procesy

3. Týden: Komunikace a naslouchání

4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové postupy a procesy

Tento modul, nebo celý kurz, si můžete objednat zde.


Obsah Modulu 2

5. Týden: Koučink - První hodina s klientem

6. Týden: Vybrané nástroje koučinku

7. Týden: Cíle a řešení problémů na cestě k nim

8. Týden: Koučink jako nástroj leadershipu

Tento modul, nebo celý kurz, si můžete objednat zde.


Obsah modulu 3:

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

10. Týden: Koučink asertivity

11. Týden: Koučink stresu

12. Týden: Koučink obav a strachu

Tento modul, nebo celý kurz, si můžete objednat zde.


Tyto manuály jsou součástí kurzu Online kurz koučinku - Mindset Coaching®. Většina návodů a cvičení je již obsažena v kurzu a zde je naleznete v přehledné, ucelené formě ke stažení.


Absolvovali jste všechny 3 moduly? Tak si nyní zkuste udělat závěrečný test. Pokud budete mít nejméně 70% odpovědí správně, vystavíme vám certifikát o úspěšném zvládnutí kurzu a registraci jako Mindset Coach.

Pokud se vám to hned na poprvé nepodaří, můžete test opakovat, dokud ho úspěšně nezvládnete. Ale pozor, otázky jsou pokaždé náhodně vybrány a budou při každém pokusu jiné.


Online kurz s manuály a pracovní knihou. Pomocí jednoduchých a praktických metod pramenících z kognitivně behaviorální terapie, můžete systematicky zlepšovat vaši asertivitu a vaše sebevědomí.

Následující “protokol” je určen ke zvýšení vaší všeobecné výkonnosti. Pokud zde mluvím o výkonnosti, mám na mysli výkonnost jak fyziologickou tak i výkonnost mentální. Podle mého názoru nelze jedno od toho druhého oddělit. Obojí nás dělá tím čím jsme. Pomůže vám dělat to, co chcete dělat, ať už je to cokoliv a usnadní dosažení jakéhokoliv cíle. Toto není teoretický online kurz ale praktický návod, který vás povede krok po kroku a pomůže vám vytvořit strukturu ve vašem životě, která vám bude zásadní oporou při překonávání překážek a bude mít zásadní vliv na vaši objektivní i pocitovou úspěšnost.
Mindset CoachingⓇ Self Coaching Protokol zvýší vaši výkonnost
  • ve sportu
  • v zaměstnání nebo v podnikání, 
  • při realizaci osobních projektů. 
Pomůže vám zbavit se úzkosti, strachu a kontraproduktivních myšlenkových vzorů.
Pomůže vám i v případě, že nemáte žádné cíle nebo projekty, slovo výkon se vám příčí a vy chcete mít ze sebe “jen” lepší pocit a žít vyrovnaný a naplněný život.